รายละเอียดผู้โอน
กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนส่ง และ กรุณาอย่าแจ้งโอนล่วงหน้าเพราะจะทำให้การตรวจสอบเวลาไม่แน่นอน
*ระบุเลขที่ใบจอง : (อ้างอิงการชำระเงิน1)
*ชื่อผู้จองโอนเงิน : (อ้างอิงการชำระเงิน2)
*ระบุจำนวนเงินที่โอน :  บาท เช่น 1000 บาท(ไม่ต้องใส่คอมมา)
*วันที่โอน :  
*เวลาโอน : : น.
*เลือกบัญชีธนาคารที่ท่านได้โอนเงิน :
   


 ธนาคารไทยพานิชย์ ย่อยเซ็นทรัลแอร์พอร์ต เชียงใหม่ 816-2-13101-2
[ว่าที่ ร้อยตรีหญิง ทิพยา ยั่งยืน]

 ธนาคารกสิกรไทย ย่อยเซ็นทรัลแอร์พอร์ต เชียงใหม่ 457-2-16948-6
[ว่าที่ ร้อยตรีหญิง ทิพยา ยั่งยืน]
 ธนาคารกรุงไทย ย่อยเซ็นทรัลแอร์พอร์ต เชียงใหม่ 497-0-04703-0
[ว่าที่ ร้อยตรีหญิง ทิพยา ยั่งยืน]
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ย่อยเซ็นทรัลแอร์พอร์ต เชียงใหม่ 530-1-06314-5
[ว่าที่ ร้อยตรีหญิง ทิพยา ยั่งยืน]

 ธนาคารนครหลวงไทย ย่อยเซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่า เชียงใหม่ 441-2-03619-9
[ว่าที่ ร้อยตรีหญิง ทิพยา ยั่งยืน]

 ธนาคารนครหลวงไทย สาขาข่วงสิงห์ ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 555-2-25249-4 [ว่าที่ ร.ต.หญิง ทิพยา ยั่งยืน]

ข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับการโอน เช่นวิธีโอน/สถานที่โอน
อื่นๆ/Other :
*ต้องระบุ
หมายเหตุ: กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนกดส่ง และ กรุณาอย่าแจ้งโอนล่วงหน้าเพราะจะทำให้การตรวจสอบเวลาไม่แน่นอน


 

 

 

Untitled Document