เช่ารถพร้อมคนขับชนิด Sedan แบบไม่จำกัดระยะทาง (ค่าเช่าไม่รวมน้ำมัน)

  • วันละ 1,500 บาท ( 08.00-20.00 น)
  • ค่าล่วงเวลาหลัง 20.00 น.  ชั่วโมงละ 200 บาท

หมายเหตุ * ออกต่างจังหวัดค้างคืน บวกเพิ่มวันละ 350 บาท

อัตราค่าบริการส่งรถ/เที่ยว
1.ภายในตัวเมืองเชียงใหม่   200 บาท
2.อ.แม่ริม 200 บาท
3.อ.สันทราย 200 บาท
4.แม่โจ้      200 บาท
5.อ.ดอยสะเก็ด     300 บาท
6.อ.หางดง 200 บาท
7.อ.สารภี 100 บาท
8.บ่อสร้าง  สันกำแพง  200 บาท
9.อ.ลำพูน 300 บาท
10.กฤษดาดอย   300 บาท
11.วิรันดารีสอร์ท 200 บาท

 

 

Untitled Document