ความคุ้มครองตาม พ.ร.บ. คุ้มครองจากผู้ประสบภัยจากรถยนต์
โดยมีความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นเฉพาะที่เกิดขึ้นกับบุคคลเท่านั้น ไม่คุ้มครองความเสียหายอื่นๆ (คุ้มครอง "คน" ไม่คุ้มครอง "รถ") โดยความคุ้มครองจาก พ.ร.บ มีมูลค่าความรับผิดชอบ (ต่อคน) ดังนี้

  • ค่ารักษาพยาบาลต่อร่างกายและอนามัย จ่ายไม่เกิน 50,000 บาท/คน
  • กรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวร จ่าย ไม่เกิน 100,000 บาท/คน

แล้วถ้ารถที่เช่าไปเกิดสูญหายจะทำอย่างไร?
*** หากรถที่เช่าไปเกิด ถูกโจรกรรม หรือโดนขโมย ผู้เช่าจะต้องแจ้งทางบริษัทฯ และตำรวจทันที หรือภายใน 24 ชั่วโมง ผู้เช่ายังต้องมีส่วนรับผิดชอบในส่วนแรก 10,000 บาท ในกรณีรถที่เช่าถูกขโมย โดยรายงานจากเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าผู้เช่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ

 

 

Untitled Document