ประวัติ
    บอสคาร์เรนท์ทรัล ได้ก่อตั้งขึ้นมาครั้งแรกเมื่อ ปี พ.ศ. 2548 ในนามของร้าน  “ไทรถเช่า ” 
    หลังจากนั้น เมื่อปี พ.ศ. 2552 ได้มีการ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ระบบในองค์กรขึ้นมาใหม่ จึงได้ เปลี่ยนชื่อเป็น  “ บอสรถเช่า ”
ซึ่ง การพัฒนาและการบริหารยังคงเป็นผู้บริหารเดิม

    ดังนั้น ผู้ใช้บริการทุกท่านมั่นใจได้ว่า การให้บริการของเรา ท่านเป็นบุคคลที่สำคัญที่ช่วยให้องค์กรเราพัฒนายิ่งขี้น

 

 

Untitled Document